HR-seminarium-arbetsrätt, regler för anställning, arbetsmiljörätt mm

Biotech Umeå och Uminova Innovation inbjuder till ett halvdags HR-seminarium för VD:ar och blivande VD:ar i mindre bolag. seminariet vänder sig i första hand till nyföretagare/startup-bolag, inskrivna hos inkubatorerna Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator, men i mån av plats är även personer utanför ovan inkubatorer välkomna att delta.

Ett halvdagsseminarium för VD:ar och blivande VD:ar i syfte att deltagarna ska få en grundläggande och övergripande bild av arbetsgivarens och Vd:s ansvar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.

Tid och Plats
5 oktober 2017, kl. 13:00-17:00
Plats: lokal meddelas senare

Anmälan

Obligatorisk föranmälan krävs senast den 18 september.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt för samtliga men antalet platser är begränsat varför vi förbehåller oss rätten, att vid eventuell platsbrist prioritera bolag från Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator. Kursdokumentation och kaffe ingår.


Vid utebliven närvaro eller vid avanmälan senare än 48 timmar utgår en "no-show"-avgift om 300 kr (ex. moms).

Kontakt; Upplysningar
Göran Lidgren, goran.lidgren@uminovainnovation.se, 0703-295718

Innehåll och upplägg
Seminariet hålls på svenska och innehåller en blandning av teoripass, praktiska case och gruppövningar, samt diskussioner och erfarenhetsutbyten. Följande moment ingår:

·       Grunderna i arbetsrätt; arbetsmarknadens parter, fackliga relationer

·       Regler för anställning; ingå och avsluta samt vanligaste ledigheterna

·       VD och chefers arbetsmiljöansvar; nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

·       Nya krav på arbete mot diskriminering; aktiva åtgärder och lönekartläggning

·       De vanligaste misstagen och vad kostar de?

Notera att fältet Fakturaadress i anmälningsformuläret är obligatoriskt och måste fyllas i även om seminariet är kostnadsfritt enligt ovan info.

//

Calendar

15Aug

Horizon 2020 grant application workshop in Östersund

Info/sign up

16Aug

Horizon 2020 grant application workshop

Info/sign up

06Sep

Information Meeting about Biotech Umeå Investment Day 2018

Info/sign up