Malin Ung, Föreläsare

HR-seminarium-arbetsrätt, regler för anställning, arbetsmiljörätt mm

Ägna en halvdag åt HR och skaffa dig en grundläggande och övergripande bild av arbetsgivarens och VD:s ansvar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö. Seminariet riktar sig mot VD:ar och blivande Vd:ar i mindre bolag men passar även bra för t.ex. affärscoacher, managementkonsulter och personalansvariga och personaladministratörer.

Biotech Umeå och Uminova Innovation inbjuder till ett ½-dagsseminarrium i syfte att deltagarna ska få en grundläggande och övergripande bild av arbetsgivarens och Vd:s ansvar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vem ska delta?
Seminariet vänder sig till VD:ar och blivande VD:ar men passar även utmärkt för t.ex. affärscoacher, managementkonsulter, personalansvariga, personaladministratörer och andra som behöver ha en övergripande kunskap i ämnet.

Tid och Plats
5 oktober 2017, kl. 13:00-17:00
Plats: P5 konferens (Väven) i centrala Umeå

Anmälan
Obligatorisk föranmälan krävs. Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Dokumentation och kaffe ingår. Vid utebliven närvaro eller vid avanmälan senare än 48 timmar utgår en "no-show"-avgift om 500 kr (ex. moms).

Kontakt; Upplysningar
Göran Lidgren, goran.lidgren@uminovainnovation.se, 0703–295718

Innehåll och upplägg
Seminariet hålls på svenska och innehåller en blandning av teoripass, praktiska case och gruppövningar, samt diskussioner och erfarenhetsutbyten. Följande moment ingår:

·       Grunderna i arbetsrätt; arbetsmarknadens parter, fackliga relationer

·       Regler för anställning; ingå och avsluta samt vanligaste ledigheterna

·       VD och chefers arbetsmiljöansvar; nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

·       Nya krav på arbete mot diskriminering; aktiva åtgärder och lönekartläggning

·       De vanligaste misstagen och vad kostar de?

Föreläsare
Malin Ung, HR Skills Stockholm AB. Malin är en senior HR konsult med över 20 års erfarenhet av HR området inom flera olika branscher och typer av företag. Malin är en mycket uppskattad och engagerad utbildare som de senaste åren fokuserat mest på arbetsrätts- och arbetsmiljöutbildningar. Malin har genomfört såväl företagsanpassade utbildningar som öppna utbildningar via t.ex. Företagsuniversitet, Företagsekonomiska Institutet och Edge HR.

 

//

Calendar

04Oct

Do Get Me Started. AW with Maria Strömme

Info/sign up

05Oct

HR-seminarium-arbetsrätt, regler för anställning, arbetsmiljörätt mm

Info/sign up

19Oct

Women with impact - 19 oktober

Info/sign up