Life Science Stafetten kommer till Umeå

Den 21 februari går Life Science-stafetten av stapeln igen, denna gång i Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting. Life Science-stafetten har sedan 2014 haft till syfte att bygga relationer och samverkan genom möten för att utbyta kunskap inom områden relaterade till Life Science. I februari 2018 kommer fokus riktas mot antibiotika och antibiotikaresistens.

För anmälan och mer info följ denna länk

Medverkan är gratis där lunch och kaffe 22 februari ingår. Du står själv för resa, hotell och ev. logi. OBS! Frivillig gemensam middag den 20 februari 19:30, på hotell Björken.

 

Preliminära programpunkter

  • Det vill regeringen göra inom Life Science om vi vinner valet 2018        
  • STRAMA:s betydelse för att motverka antibiotikaresistens i Sverige       
  • Umeå Biotech Incubator– vilka är vi och vad vill vi åstadkomma? -        
  • Vad har åstadkommits inom Life Science sedan valet?                          
  • Hur ser forskningsfronten ut rörande antibiotika och resistens?              
  • Nya kriterier för upphandling av läkemedel                                          
  • Svensk sjukvård i europeisk jämförelse                                                

Preliminärt medverkande
Annica Strandhäll, Stephan Stenmark, Jennie Ekbeck, Anders Lönnberg, Fredrik Almqvist, Margareta Bergh, Bo Olsson

 

Workshop rörande viktigaste frågor att prioritera för Life Science i Sverige kommande 4 års-period.

Vid frågor vänligen kontakta IKEM: Bo Olsson
mail: bo.olsson[at]ikem.se

 

Calendar

31Jan

Meet Umeå Life Science!

Info/sign up

01Feb

9th Biotech Umeå Investment Day

Info/sign up

21Feb

Life Science Stafetten kommer till Umeå

Info/sign up