Life Science Stafetten kommer till Umeå

Den 21 februari går Life Science-stafetten av stapeln igen, denna gång i Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting. Life Science-stafetten har sedan 2014 haft till syfte att bygga relationer och samverkan genom möten för att utbyta kunskap inom områden relaterade till Life Science. I februari 2018 kommer fokus riktas mot antibiotika och antibiotikaresistens.

För anmälan och mer info följ denna länk

Medverkan är gratis där lunch och kaffe 21 februari ingår. Du står själv för resa, hotell och ev. logi. OBS! Frivillig gemensam middag den 20 februari 19:30, på hotell Björken.

AGENDA, Life Science-stafetten 2018
08:30 Registrering, kaffe + macka

09.00 Välkommen! Bo Olsson, IKEM, välkomnar till Life Science-stafetten 2018
Antibiotikaresistens - en enorm global utmaning
utan fungerande affärsmodell.

Jennie Ekbeck, VD för Umeå Biotech Incubator, pratar om utmaning att ta fram nya läkemedel inom antibiotika-segmentet och hur dagens resistensproblematiken kan bli framtida möjligheter för svensk life science industri.

Att tämja farliga bakterier Jörgen Johansson, Professor i Molekylär Mikrobiologi vid Umeå Universitet, berättar om hur små molekyler kan användas för att avväpna sjukdomsframkallande bakterier och hur molekylerna kan vara ett komplement till antibiotika i framtiden.

STRAMAS betydelse för att motverka antibiotikaresistens Stephan Stenmark, ordförande i programrådet för STRAMA, berättar om utgångsläget för antibiotikaresistens, vilka verktyg som kan användas mot resistens och STRAMAS
betydelse för att motverka antibiotikaresistens i Sverige.

KAFFE

En Start Ups syn:  Nya molekyler ger nya möjligheter att övervinna antibiotikaresistens Fritiof Pontén, VD för QureTech Bio, berättar om företagets nya behandlingar mot tuberkulos, Gram positiva
sjukvårdsassocierade infektioner och klamydia som baserar sig på att avväpna och upphäva resistens.

Svensk forskning inom Antibiotikaresistens Åke Forsberg, Nationell samordnare för NDPIA (National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics) berättar om programmets upplägg och prioriterade områden.

En Start Ups syn:  1928 Diagnostics - Fajten mot antibiotikaresistens, Susanne Staaf, operativ chef på 1928 Diagnostics, berättar om hur de som ungt
företag tar fajten mot antibiotikaresistens.


LUNCH
Kriterier för upphandling av läkemedel Margareta Berg, Upphandlingsmyndigheten, talar om nya kriterier för upphandling av läkemedel och hur det kan påverka Sverige.

Svensk sjukvård i europeisk jämförelse Bo Olsson, rådgivare inom forskning Life Science och säkerhet på IKEM, diskuterar styrkor och svagheter i svensk sjukvård ur ett europeiskt perspektiv utifrån tre olika mätningar

Moderaterna och Socialdemokraterna:
Vad gör vi ifall vi vinner valet 2018? Thomas Strand, riksdagsledamot (S), och Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), diskuterar likheter och olikheter i politiken och berättar vad de kommer göra inom Life Science ifall de vinner valet 2018.

Summering av dagen och nästa steg, Bo Olsson, IKEM
16.00 Avslut  

 

Vid frågor vänligen kontakta IKEM: Bo Olsson
mail: bo.olsson[at]ikem.se

 

Calendar

22Mar

Heat Up med Therese Lundstedt

Info/sign up

22Mar

Speed Dating: Summer Entreprenuer

Info/sign up

27Mar

Enskild rådgivning angående upphandling enligt LOU

Info/sign up