Umeåföretaget MerckSeQuant och forskning från Umeå universitet skapar nya analysverktyg för behandling av cancer

Platinabaserade cellgifter används för att behandla olika cancerformer. Tyvärr förekommer biverkningar och tumörer blir ofta resistenta mot behandlingen. Yvonne Nygren vid Umeå universitet presenterar i sin doktorsavhandling nya analysverktyg som i framtiden kan ge en bättre behandling med dessa cellgifter.