VD-utbildning 15-16 maj

Biotech Umeå och Uminova Innovation inbjuder till en 2-dagars utbildning för Vd:ar och blivande Vd:ar i mindre bolag. Utbildningen vänder sig i första hand till nyföretagare/startup-bolag inskrivna hos inkubatorerna Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator, men i mån av plats är även personer utanför ovan inkubatorer välkomna att delta.

Tid: 15-16 maj 2017
Plats: Hotel Scandic Plaza i Centrala Umeå

Anmälan; Deltagaravgift
Obligatorisk föranmälan senast den 3 maj. Nyföretagare/startup-bolag från Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator deltar fritt i utbildningen – förutsatt tecknande av s.k. de Minimisintyg, se nedan. Övriga deltagare betalar 5000 kr (exkl. moms).
Avgiften inkluderar kursdokumentation i form av
åhörarkopior, mallar, checklistor och annat fördjupningsmaterial samt luncher och kaffe enligt schema.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid avbokning efter den 5 maj debiteras en avbokningsavgift om 1500 Kr (exkl. moms).

Tider
Dag 1 börjar med registrering och kaffe från kl. 09:30. Föreläsningarna börjar kl. 10:00 och dagen avslutas 16:45. Dag 2 börjar kl. 09:00 och avslutas 16:30.

Upplysningar; kontaktperson
Göran Lidgren,
goran.lidgren@uminovainnovation.se, tel. 0703-295718

Innehåll och upplägg
Utbildningen hålls på svenska och ger deltagarna grundläggande kunskaper om Vd:s ansvar och arbetssätt.
Interaktiva moment, övningar och grupparbeten har byggts in i utbildningen samt exempel från verkligheten och föreläsarnas egna erfarenheter. Tid är avsatt för kursdeltagarna att reflektera över vad de lärt sig, samt möjlighet att ställa praktiska och konkreta frågor.

Ett nätverk kan efter genomförs utbildning startas upp för framtida kompetensutbyte inom gruppen.

Om försumbart stöd (de Minimis)
Arrangemanget är kostnadsfritt och finansieras via statsstöd genom Uminova innovation och Umeå Biotech Incubator. Statsstödet uppgår i detta fall till 5 000 kr/person för företaget. Statsstöd innebär att staten subventionerar deltagandet. Detta stöd är ett försumbart stöd (de Minimis) och ett företag får max ta emot 200 000 Euro i försumbart stöd under en ackumulerad 3-års period. Det är bolagen själva som ansvarar för att hålla koll på vilka stöd de har fått. Det finns flera olika statsstöd och försumbart stöd är ett av många. Rent praktiskt innebär deltagandet att Uminova Innovation alt Umeå Biotech Incubator kommer att återkomma till ert företag med en blankett där bolaget ska fylla i vilka försumbara stöd det har fått de senaste 3-åren och att ni bekräftar att ni har tagit emot detta stöd från oss.

Innehåll

Block 1 Ordning och reda – ”Vad säger lagen?”

·        Aktiebolagslagen

·        Aktiebolaget som institut – vad innebär det?

·        Ansvar utifrån organisationernas hierarki och styrdokument (styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, Vd:s-delegation, ansvar och befogenheter). Syfte med dokumenten/instruktionerna, vad innebär de, hur kan de anpassas.

·        Vd:s ansvar gentemot olika intressenter – försäkringsskydd, avtal etc.

·        Översikt över övriga specifika ansvarsområden enligt lagen.

 

 

Block 2 styrning och utveckling av verksamheten – ”Var är jag, vart ska jag och hur tar jag mig dit?”

·        Affärsidé & affärsmodell

·        Affärsplan (vision, mål, strategi)

·        Målstyrning & Uppföljning

·        Budget

·        Kvalitetsledning

 

Block 3 Ekonomi – ”Vad måste jag ha koll på?”

·        Redovisning, resultat och balansräkning, moms, sociala avgifter – frågor att hantera årsvis och löpande

·        Kompetens i bolaget (Vd och andra)

 

Block 4 Ledarskap – ”Hur får jag med mig andra?”

·        Modernt ledarskap utifrån mål och motivation

·        Organisation utifrån bolagets förutsättningar och storlek

·        Ledningsgruppsarbete

 

Block 5 Ledningens samarbete med styrelsen – ”Hur går arbetet till?”

·        Obligatoriska möten och aktiviteter – årshjulet

·        Ex på styrelsemötes punkter

·        Vd:s förhållningssätt och strategi gentemot styrelsen

 

Block 6 Nästa steg – ”Vad gör jag nu?”

·        Prioritering och eget arbetssätt

·        Dra nytta av varandras kompetens inom gruppen

Föreläsare

Anders Larsson
Anders är idag verksam som bolagsjurist (tidigare advokat) med drygt 10 års erfarenhet av ledarskap och 8 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Under Anders dryga sex år som IP Law Area Manager och konsult hos Awapatent AB bedrevs samarbeten med bl.a. IDEON i Lund och Biotech-klustret i Umeå där Anders medarbetare konsulterat mindre och medelstora R&D-bolag. Anders har lång och bred erfarenhet av att hålla kvalificerade utbildningar även å företagsledningsnivå.

Peter Jacobsson
Peter har en unik erfarenhet av bolagsbygge då han ansvarade för bolagiseringen av det statliga aktiebolaget Metria. Under bolagiseringen byggdes all struktur för bolaget i form av arbetsprocesser, ekonomi- och HR-stöd, IT-stöd och överföring av kund- och leverantörsavtal. Peter har mer än 10 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete med inriktning mot verksamhetsutveckling, strategi och målstyrning. Peter är en rutinerad lärare och kursledare och har bland annat undervisat på Umeå Universitet i 10 år.

Karin Annerwall Parö
Karin har mer än 25 års erfarenhet i ledande positioner (varav som VD i 9 år) inom energi- och teknikkonsultbranschen med fokus på förändringsledarskap och målstyrning. Karin har genomfört ett stort antal seminarier, utbildningar och föreläsningar i sina ledningsgrupper och chefsforum i de olika bolag hon arbetat i.

//

Calendar

15May

VD-utbildning 15-16 maj

Info/sign up

31May

Call for applications - SME matchmaking mission to Japan - application deadline May 31

Info/sign up

08Jun

½-dags HR-seminarium

Info/sign up