Horizon 2020 grant application workshop in Östersund

I mitten av augusti arrangerar EUSME Supportkontoret två halvdags kostnadsfria workshops för dig som vill veta mer om bidraget "SME Instrument" eller bestämt dig för att ansöka. Dvs. du har redan en idé om vilket ämnesområde (topic) ansökan ska vara inom

Vad handlar det om?
 SME Instrument är ett bidrag som täcker upp till 70 procent av kostnaderna i samband med att små- & medelstora företag går ut med en innovation på en internationell marknad.

 Dagen är i två delar;
 1) 10.00-10.20 -Inledande 20 minuter översiktlig info om bidraget för dig som vill veta mer rent allmänt
 2) 10.30-14.45 -Fördjupad del för dig som skall skriva en ansökan

Vilka företag är välkomna?
 Bidraget riktar sig till små & medelstora företag som skall ta en innovation ut på en internationell marknad. Dels dig som vill veta mer översiktligt, dels ni som redan har bestämt er för att skicka in en ansökan i år (senast den 6 september eller 8 november 2017) och vet vilket ämnesområde ni ska satsa på - är varmt välkomna till workshopen.


Vad innehåller workshopen?
 Fokus under dagen ligger på att sätta din innovation i ett sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer beskriva hela ansökningsprocessen, från idé till färdig ansökan. Flera interaktiva moment kommer ingå där vi diskuterar vad EU har för syfte med SME-instrumentet, state-of-the-art, konkurrensläget för innovationen, mm. Tid kommer även att avsättas för att arbeta med en ansökningsanpassad sammanfattning av er projektidé, en så kallad ”one-pager”.
För att vi ska ha bra samtal har vi begränsat deltagarantalet vid varje tillfälle samt max 3 personer per finansieringsansökan.

 Vi bjuder på en lättare lunch.


Så här ser programmet ut:
•Kort om SME Instrument – syfte, bakgrund och villkor
•Arbetsprocessen från idé till färdig ansökan
•Utvärderingsprocessen, Exellence, Impact & Implementation
•Abstract
•Layout och språk
•Diskussion kring era projekt och draft av ”one-pager”


ÖSTERSUND
 Tid: 15 augusti kl 10.00-14.45
Plats: Mittuniversitetet i Östersund, Kunskapens väg 8, Byggnad: G, Lokal: 1350  
Anmäl dig här till Östersund senast 11 augusti.


Här kan du läsa mer om Horizon 2020-programmet

Hjärtligt välkommen!
 Karl-Erik Johansson, Uminova Innovation, Umeå
 Sandra Festin & Terese Nordquist, Almi Mitt
 Frågor;
karl-erik.johansson@uminovainnovation.se 


 

Calendar

22Mar

Heat Up med Therese Lundstedt

Info/sign up

22Mar

Speed Dating: Summer Entreprenuer

Info/sign up

27Mar

Enskild rådgivning angående upphandling enligt LOU

Info/sign up