Calendar

12Nov

Go to Medica with Uminova Innovation

Info/sign up

12Nov

Kurs i produktutveckling för medicinteknik och in vitro diagnostik. Delmoment 1

Info/sign up

18Nov

Two day CEO course/ VD-utbildning

Info/sign up

Companies in focus:
FOI